Op. 2 ‘Een muzikale bloemlezing’

Nederlands:

Introductie: Op. 2 Een muzikale bloemlezing:

Op. 2 Een muzikale bloemlezing bestaat uit 10 delen, waarbij elk deel een gedicht uit de Nederlandsche poezy bevat elk uit een eeuw van de Nederlandse geschiedenis, maar deze is daar niet door beperkt, zo treft u ook een tweetal Friese werken aan.

De 10 liederen: (Liederen 2 t/m 6, 8 en 10 zijn ONAFGEMAAKT.)

English:

Introduction: Op. 2 A musical anthology:

Op. 2 Een muzikale bloemlezing (A musical anthology) concists of 10 parts, each containing a poem from Dutch poets each from a different century in Dutch history, not limited by this you’ll also find two Frysian poems set to music.

The 10 songs: (Songs 2 through 6, 8 and 10 are UNFINISHED.)Lied nr. 1: (1000-1100)

hebban olla uogala,
voor mezzo-sopraan, tenor, alt blokfluit, tenor blokfluit en harp.

‘hebban olla uogala’ (hebben alle vogels) is één van de oudste Nederlandse teksten (11de eeuw) geschreven door een Belgische monnik op de binnenkaft van een boek dat gevonden is in Engeland. De compositie is bedoeld als openingsstuk van een grotere verzameling muzikale dichtwerken, verzameld onder de naam ‘Een Muzikale Bloemlezing’.

DJ Ramclov maakte een geheel eigen bewerking van het stuk. ‘hebban olla uogala’ – DJ Ramclov’s Lounge.

Song No. 1: (1000-1100)

hebban olla uogala,
for mezzo-soprano, tenor, alt recorder, tenor recorder and harp.

‘hebban olla uogala’ (have all birds) is one of the oldest known Dutch texts (11th century). It was written by a Belgian monk on the inside of a bookcover and that book was found in a British library. The composition is ment to be the opening piece of a larger collection of musical poetry, collected under the title ‘Een Muzikale Bloemlezing’ (A Musical Anthology of Poetry).

DJ Ramclov did his own interpretation of this work. ‘hebban olla uogala’ – DJ Ramclov’s Lounge.
Lied nr. 7: (1600-1700)

So ’t yerdsch’ swietluwdigh sjongjen
voor alt blokfluit, tenor blokfluit, alt klarinet, flügelhorn, harp, koor (SATB), viool, alt viool (viola), cello, contrabas.

Van oudsher is Fryslân verbonden met Nederland, ik acht het dan ook van belang enige Friese gedichten aan de ‘bloemlezing’ toe te voegen. ‘So ’t yerdisch’swietluwdigh sjongen’ is de eerste. De tekst is door schrijver en dichter Gysbert Japicx (1603-1666) geschreven op de melodie van een bekend lied uit die tijd, ‘Het Daget uyt den oosten’. Mijn orkestrale arrangement werd gebaseerd op een arrangement van Dr. B. Smilde (uit Ljouwert).

Song No. 7: (1600-1700)

So ’t yerdisch’ swietluwdigh sjongen
for alto recorder, tenor recorder, alto clarinet, flugelhorn, harp, choir (SATB), violin, viola, violoncello, contrabass

For ages Fryslân is connected with the Netherlands, therefore I thought it of great importance to add some Frysian poetry to this ‘anthology’. ‘So ’t yerdisch’ swietluwdigh sjongen’ is the first. The text was written by writer and poet Gysbert Japicx (1603-1666) to a melody widely known at the time, the song ‘Het Daget uyt den oosten’. My orchestral arrangement was based on a previous arrangement by Dr. B. Smilde (from Ljouwert).Lied nr. 9: (1800-1900)

Waar en Hoe,
voor bariton, viool en piano

—-Op. 2.09a Trio per flaute, oboe e pianoforte
———-voor fluit, hobo en piano

‘Waar en Hoe’ is een gedicht geschreven door Petrus Augustus de Génestet (1829-1861). Het was het eerste gedicht voor ‘Een Muzikale Bloemlezing’ die ik op muziek zette.
In 2015 herschreef ik het ‘Waar en Hoe’ voor fluit, hobo en piano.

Song No. 9: (1800-1900)

Waar en Hoe,
for bartiton, violin and piano

—-Op. 2.09a Trio per flaute, oboe e pianofort
———-for flute, oboe and piano

‘Waar en Hoe’ (Where and How) is a poem written by the famed Dutch poet Petrus Augustus de Génestet (1829-1861). It was the first poem I put to music for ‘Een Muzikale Bloemlezing’ (A Musical Anthology of Poetry).
In 2015 Jeroen re-wrote the ‘Waar en Hoe’ piece as a trio for flute, oboe and piano.

   Send article as PDF