Op. 7 It Paad giet fierder

Nederlands:

Introductie: De Friese Tolkien:

In 2009 verscheen de eerste vertaling van The Hobbit in het Fries. Een prachtige vertaling van de hand van Anne Tjerk Popkema. Een paar jaar later verscheen het eerste deel van de Friese vertaling van The Lord of the Rings, vertaald door Liuwe H. Westra. Als liefhebber van Tolkien en als voorstander van het behoud van de Friese taal ben ik een groot voorstander van deze vertalingen.


Op. 7 It Paad giet fierder
voor bariton en piano

Na dat ik ‘Wyn fan de Draak’ schreef kon ik de wereld van Tolkien niet naast me neerleggen, er was te veel moeite in de realisatie van de Friese vertalingen gaan zitten waardoor ik het gevoel had (althans in mijn beleving) dat ik het ‘It Selskip fan de Ring’ verschuldigd was om ook voor dat boek een stuk muziek te schrijven. Ik koos misschien wel één van de bekendste gedichten naast het ringen gedicht, The Road Goes On (It Paad giet fierder). Het is het stuk dat Bilbo zingt wanneer hij naar Rivendell vertrekt na zijn verdwijningstruckje eerder in het verhaal. Ik weet dat het een lied is voor onderweg en dat je een piano niet zomaar even mee neemt. Ik beschouw de piano dan ook als de weg die de wandelaar stap voor stap vooruit trekt.

English:

Introduction: The Frysian Tolkien:

In 2009 was the first Frysian translation of The Hobbit published in the Frysian language. A beautiful translation by Anne Tjerk Popkema. A few years later there was the publication of the first part of the Frysian translation of The Lord of the Rings, translated by Liuwe H. Westra. As a enthusiast of Tolkien and a supporter of the continuation of the Frysian language I’m a great supporter of these translations.

Op. 7 It Paad giet fierder
for bariton and piano

After I wrote ‘Wyn fan de Draak’ I could not simply leave the World of Tolkien behind me, there was so much effort put into the realisation of the Frysian translations that I felt I owed (at least according to my mind) to put a song from ‘It Selskip fan de Ring’ to music as well, since I had already done one from the Hobbit. I choose perhaps one of the most famous of poems besides the ring verse, The Road Goes On (It Paad giet fierder). It is the part that Bilbo sings when he sets off to Rivendell after his disappearing act at the party he gave earlier on. I know the song is a walking song and you can’t carry a piano around, I like to think of the piano as the road itself, pulling you forward step by step.

   Send article as PDF