Op. 9 Gil-galad

Nederlands:

Introductie: De Friese Tolkien:

In 2009 verscheen de eerste vertaling van The Hobbit in het Fries. Een prachtige vertaling van de hand van Anne Tjerk Popkema. Een paar jaar later verscheen het eerste deel van de Friese vertaling van The Lord of the Rings, vertaald door Liuwe H. Westra. Als liefhebber van Tolkien en als voorstander van het behoud van de Friese taal ben ik een groot voorstander van deze vertalingen.


Op. 9 Gil-galad
voor bas a capella

Ik had de melodie voor Gil-galad al bedacht op de Engelse woorden. Ik bedacht de melodie voor het eerst toen ik laat in 2000 en begin 2001 de Engelstalige boeken las. Ik kon het niet helpen maar ik wil na de publicatie van de Friese vertaling weten of mijn melodie ook past bij de Friese woorden, dan dat deed het. Ik moet toegeven dat ik op dat moment nog niet de muziek van de Nederlandse Tolkien geïnspireerde groep The Hobbitons had gehoord, hun versie van Gil-galad heeft vergelijkbare elementen in haar melodie. Ik moet dit hier wel vermelden om achteraf commentaar dat de twee overeenkomsten vertonen te vermeiden.

English:

Introduction: The Frysian Tolkien:

In 2009 was the first Frysian translation of The Hobbit published in the Frysian language. A beautiful translation by Anne Tjerk Popkema. A few years later there was the publication of the first part of the Frysian translation of The Lord of the Rings, translated by Liuwe H. Westra. As a enthusiast of Tolkien and a supporter of the continuation of the Frysian language I’m a great supporter of these translations.

Op. 9 Gil-galad
for bass a capella

I already had a melody to the English words for Gil-galad. I first came up with the melody while I read the book in English late in 2000 and early 2001. I could not help but wonder if my melody would sooth those Frysian words of the same poem once the translation was released, they did. I have to admit, when I thought of the melody for this poem I had never heard the music of the Dutch Tolkien inspired group The Hobbitons, their version of Gil-galad has similar elements to it’s melody. I have to point this out in order to avoid comments that the two sound alike in one way or another.

   Send article as PDF