Op. 17 Singing Double Bass, Waltzing Strings

Nederlands:

Op. 17 Singing Double Bass, Waltzing Strings
voor contrabas solo a cappella

werd geschreven voor de 100ste geboortedag van František Pošta in opdracht van David Heyes aan wie het werk ook is opgedragen. Het stuk zal, als alles goed gaat, medio 2019 in première gaan.

Wellicht dat het stuk wat ongemakkelijk aandoet voor sommige uitvoerende(n) omdat het stijgt naar het uiterst dunne geluid van de Eb3, voor uitvoerende die deze Eb3 liever vermijden en het stuk toch willen spelen bestaat er een versie die ietsje zakt naar C3. Tevens bestaat er een zgn. ‘verlengde’ versie.

English:

Op. 17 Singing Double Bass, Waltzing Strings
for Contra/Double Bass solo a cappella

this piece was composed for the centennial anniversary of František Pošta,
commissioned by David Heyes, to whom the piece is dedicated. If all goes well, the piece will have its world premiere in 2019.

Perhaps this piece may feel uncomfortable to some performers because the piece rises to the very thin sounding Eb3, for performers whom wish to avoid this Eb3 but still like to play the piece there is a version which goes up to the C3 instead. Also a so called ‘prolonged’ version of the piece exists.

   Send article as PDF